actinium k


actinium k
• aktinijum k; aktinijum-uranijum; od koga počinje uranijum-aktin

English-Serbian dictionary. 2013.